Press "Enter" to skip to content

มุมมอง EUR/USD วันที่ 24 มิถุนายน 2022

EUR/USD, H1 – จากรายงานตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายนของยุโรป และสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความผันผวนของคู่นี้ลดลง ด้วยการขยับในกรอบที่แคบๆ โดยรวมทิศทางยังคงไบแอสไปตามแนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

แนวรับวันนี้ 1.0480, 1.0380 ส่วนแนวต้านยังคงอยู่ที่ตัวเลขจิตวิทยา 1.0600

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.