Press "Enter" to skip to content

มุมมอง GBP/JPY วันที่ 22 มิถุนายน 2022

GBP/JPY, H1 – การอ่อนค่าของของดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้สกุลเงินหลักอื่นๆ กลับมาแข็งค่า รวมถึง GBP และ JPY อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อของอังกฤษที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ 9.1% จาก 9.0% ในเดือนก่อน ส่งผลให้ GBP อ่อนค่าลงในช่วงบ่ายของวันนี้

GBP/JPY ปรับตัวสูงขึ้นช่วงเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ แต่คู่นี้ยังคงแนวโน้มระหว่างวันเป็นขาลง เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band โดยมีแนวรับอยู่ที่ 165.80, 165.00 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 167.00, 167.80 (high ของวัน)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.