Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ทองคำ”

XAU/USD ราคาทองคำก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ FED/FOMC คืนนี้

XAU/USD, H1 – ราคาทองคำก่อนการประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed/FOMC คืนนี้…