Press "Enter" to skip to content

ราคาน้ำมันกดดันจากดอลลาร์และตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

USOil, H1 – ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงกดดันที่โซน low ของปี (และ low ของสัปดาห์) หลังจากดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรายงานสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ของ API ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 4.15 ล้านบาร์เรล เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.33 ล้านบาร์เรล และ 1.035 ล้านบาร์เรลของสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเหลือตัวเลขสต็อกน้ำมันของ EIA ที่ต้องติดตามในคืนนี้ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.44 ล้านบาร์เรล ลดลงจาก 1.14 ล้านบาร์เรลของสัปดาห์ก่อนหน้า

สำหรับวันนี้ราคาได้เด้งขึ้นจากโซน low ด้วยโมเมนตั้มที่ลดลง จึงมีความเป็นไปได้ที่ช่วงบ่ายราคาอาจขยับในกรอบแคบๆ และอาจเริ่มผันผวนในช่วงเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงรายงานสต็อกน้ำมันของ EIA โดยมีแนวรับที่ 76.00, 74.30 แนวต้าน 79.00, 81.30

ปฎิทินเศรษฐกิจวันนี้

  • USD – รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
  • USD – ยอดขายบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • USD – การประศรัยของประธาน Fed Powell และ Bullard

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.