Press "Enter" to skip to content

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงด้วยกับดักกระทิง

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากการแข็งค่าของดอลลาร์ จาก 112.50 มาเทรดที่ 108.50 ในตอนนี้ แม้ตัวเลขสต็อกน้ำมันของ EIA จะลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ที่ -2.76 ล้านบาร์เรล เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ -0.56 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้แนวโน้มราคาในตอนนี้ยังคงเอนเอียงไปทางขาลง หลังจากมีการกลับตัวของราคาบริเวณเส้น MA200 ด้วยรูปแบบ Bull Trap และตอนนี้ราคาอยู่ต่อกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band

แนวรับถัดไปอยู่ที่ 106.50, 102.00 และแนวต้าน 112.50, 116.00

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.