Press "Enter" to skip to content

วิเคราะห์กราฟราคาทอง XAU/USD 24 ต.ค. 63

XAU/USD, H4 – ถ้าสังเกตุจะพบว่าทองคำไม่ได้แสดงบทบาทในฐานะ Safe Haven มาสักพักแล้ว แต่จะเป็นการวิ่งตาม Correlation ที่มีกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ยังคงผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจและการเมืองสหรัฐในเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายกระตุ้นรอบใหม่ และการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. นี้

ในมุมเทคนิคอล H4 ถือว่าราคาทองยังอยู่ในเทรนด์ขาลง หลังจากที่สัปดาห์นี้ยังไม่สามารถทะลุเส้น Down Trendline ขึ้นไปได้ หลังจากที่มีการทดสอบโซน High รอบเดือนที่ 1,930 แล้วร่วงกลับลงมา อย่างไรก็ตามราคาปิดสัปดาห์นี้ยังสามารถประคองเหนือระดับ 1,900 เหนือ แนวรับ ช่วงครึ่งหลังของเดือน ต.ค. ที่ 1,895 ที่หากทะลุลงไปได้ก็จะมีแนวรับถัดไปที่ 1,875

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.