Press "Enter" to skip to content

BTCUSD – ราคาบิทคอยน์วันนี้ 19 สิงหาคม 63

BTCUSD, H4 – หลังจากทะลุระดับราคา $12,000 ไปทำ High รอบปีที่ $12,479 ซึ่งถือเป็นอีกครั้งที่ราคาบิทคอยน์ขึ้นตามราคาทองคำอย่างไม่ต้องสงสัย หลังจากที่วิกฤติ Covid-19 เป็นต้นมา Correlations ระหว่างราคาบิทคอยน์และราคาทองก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นในมุมสินทรัพย์ Safe Haven

ดังนั้นแล้วปัจจัยที่จะทำให้ราคาบิทคอยน์ขยับในระยะสั้นคงต้องสังเกตุปัจจัยที่จะกระทบกับราคาทอง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือดอลลาร์สหรัฐ ที่หากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าก็อาจทำให้ราคาบิทคอยน์ลงมาที่ $10,000 อีกครั้ง แต่หากดอลลาร์ยังคงอ่อนต่อไป ราคาบิทคอยน์อาจขยับขึ้นทำ High ใหม่อีก

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.