Press "Enter" to skip to content
CPI, 10 ก.พ. 64 - เท่ากับตัวเลขคาดการที่ 0.3% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน (04%) ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อน

Consumer Price Index – CPI คืออะไร

Consumer Price Index (CPI) แปลตรงตัวคือดัชนีราคาผู้บริโภค และ เป็นดัชนีหลักในการชี้วัดสภาพเงินเฟ้อ ของประเทศนั้น ซึ่งเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะประกาศเดือนละครั้งประมาณช่วงกลางเดือน หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดการก็จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินของประเทศนั้น เนื่องจากตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงนั้น บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และผลที่ตามมาคือธนาคารกลางอาจอาจดำเนินนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง

ดังนั้นเวลาพูดถึงตัวเลข CPI หรือ Consumer Price Index หมายถึงกำลังพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ และ เงินเฟ้อมีผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.