Press "Enter" to skip to content

EURUSD – ค่าเงินยูโร 26 สิงหาคม 63

EURUSD, H4 – คู่นี้มีแนวโน้มขยับขึ้นอีกจากการที่ดอลลาร์กลับมาอ่อน โดยมีเป้าหมายขาขึ้นอยู่ที่แนวต้านจิตวิทยา 1.1900 ที่ต้องผ่านเส้น MA50 ขึ้นไปให้ได้เสียก่อน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านไปได้ก็อาจย่อกลับลงมาหาเส้นกรอบล่างของชาแนลบริเวณ 1.1780

ส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่นี้ปิดบวกเมื่อวานมาจากตัวเลข GDP และความเชื่อมั่นธุรกิจ IFO ของเยอรมันออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่วันนี้ฝั่งสหรัฐมีประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่คาดว่าจะมีผลกับคู่ USD ทุกคู่

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.