Press "Enter" to skip to content
EURUSD ไซด์เวย์ปิดท้ายวันศุกร์

EURUSD ไซด์เวย์ปิดท้ายวันศุกร์

EURUSD, H1 – ไซด์เวย์ปิดท้ายวันศุกร์ หลังจากที่คู่นี้สามารถขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบเกือบสองปีเหนือระดับ 1.1600 จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึงการอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลาร์สหรัฐ หรือ  USDIndex (DXY) สู่การทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบสองปีที่ระดับ 94.50

สหรัฐในฐานะประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก Covid-19 สูงสุดมาโดยตลอด ส่งผลให้ Fed อาจจะต้องออกมาตรการทางการเงินใหม่ๆ ออกมา ซึ่งอาจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.