Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Forex”

EURUSD แกว่งในกรอบกว้างขึ้น ก่อนเฟดตัดสินใจดอกเบี้ยคืนนี้

EUR/USD, H1 – คู่นี้กลับไปอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.0 ก่อนการประชุมครั้งสำคัญของ…

Mission News Theme by Compete Themes.