Press "Enter" to skip to content

GBP/JPY ลดลงจาก high ของเดือนก่อนการตัดใจดอกเบี้ยของ BOJ

GBP/JPY, H1 – คู่นี้ลดลงกลับมาที่ 165.60 ก่อนการประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ในวันนี้ หลังจากที่เมื่อวานไม่สามารถผ่านโซน high ของเดือนขึ้นไปได้ สำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ แม้จะมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าอาจมีการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นลบเอาไว้ แต่หากมีความเห็นที่ทำให้ตลาดเชื่อมั่นในค่าเงิน JPY หรือหากเกิดการแทรกแซงค่าเงิน ก็อาจทำให้ JPY แข็งค่าได้ นอกจากนี้ตลาดอาจใช้โอกาสนี้ในการปรับฐานทางเทคนิค หลังจาก JPY อ่อนค่าต่อเนื่องยาวนาน

สำหรับแนวรับวันนี้อยู่ที่ 164.70, 163.60 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 166.15, 167.90

ข่าววันนี้

  • JPY – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ
  • EUR – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB
  • GBP – การกู้ยืมเงินของภาครัฐ
  • GBP – การพูดของสมาชิก MPC Pill

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.