Press "Enter" to skip to content

GBP/USD – ดอลลาร์อ่อนเคเบิ้ลยืนเหนือ 1.3000

GBP/USD, H4 – คู่นี้สามารถขึ้นมายืนแข็งแกร่งเหนือ 1.3000 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา จากความเคลื่อนไหวของมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ของสหรัฐ ที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การให้ความเห็นของประธานาธิบดี ทรัมป์ ที่เปลี่ยนไปมา ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนปิดท้ายสัปดาห์

ขาขึ้นรอบนี้มี แนวต้าน สำคัญอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.3100 และมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.3000 ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่มาตรการกระตุ้นของสหรัฐ การเจรจา Brexit รวมถึงการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในวันที่ 15-16 นี้

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.