Press "Enter" to skip to content

GBP/USD ทะลุ 1.3300 เนื่องจากดอลลาร์อ่อน

GBP/USD, H4 – ผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินครั้งสำคัญของ Fed ในเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่มีการปรับเปลี่ยนจากเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2% มาเป็นการใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ที่อาจมีการปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เป็นครั้งคราว โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1% สูงกว่าเดือนมิถุนายนที่เคยอยู่ที่ 0.6%

โดยนัยยะของ Fed คือจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปอีกนาน เป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อเนื่องจากเมื่อวาน ทำให้คู่นี้สามารถขึ้นไปทำ High ใหม่ของปีนี้ที่ 1.3340 (ราคา ณ ตอนที่เขียน) ทะลุเส้นกรอบบนของชาแนลขึ้นไป แนวต้านใกล้สุดอยู่แถว 1.3360 ถ้าทะลุขึ้นได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1.3400 ส่วนแนวรับแรกตอนนี้อยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.3300 และแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.3260

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.