Press "Enter" to skip to content
GBPUSD - H1 Bullish Divergence

GBPUSD – H1 Bullish Divergence

GBPUSD, H1 – หลังจากที่คู่นี้ร่วงต่อเนื่องในช่วงบ่ายหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับมาแข็งค่า อย่างไรก็ตามมองเห็น bullish divergence ในช่วงเข้าสู่ตลาดสหรัฐ เหนือเส้น EMA200 ทำให้ตอนนี้ราคาย้อนกลับขึ้นไปหากรอบบนของชาแนล ที่มีแนวต้านอยู่บริเวณ high ของวันที่โซน 1.3110 ส่วนแนวรับอยู่บริเวณ low เหนือเส้น EMA200 ที่โซน 1.2980

จากสัญญาณ bullish divergence ที่เห็นตอนนี้ มีแนวโน้มที่ราคาอาจทะลุ high ขึ้นไป แต่ถ้าไม่สามารถทะลุขึ้นก็จะย่อกลับมาหาเส้น EMA200

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.