Press "Enter" to skip to content
Inverted Hammer แท่งเทียนรูปค้อนกลับหัว เกิดในระหว่างเทรนด์ขาลง หรือ ฺBottom

Inverted Hammer ในกราฟแท่งเทียน คืออะไร

Inverted Hammer หรือแท่งเทียนรูปค้อนกลับหัว คือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนแท่งเดียว (Single Candlestick Patterns) ที่เกิดระหว่างเทรนด์ขาลง แสดงถึงแนวโน้มที่ราคามีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) โดยมีลักษณะแท่งเทียนสั้น ใส้ส่วนล่างมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ส่วนใส้ส่วนบนจะยาว โดยราคาปิดจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเปิดก็ได้ (แท่งดำ – ขาว)

โดยความหมายในแง่จิตวิทยาคือ Inverted Hammer กำลังบอกเราว่าเริ่มมีการทดสอบของฝั่งซื้อ ทำให้เมื่อจบแท่ง Inverted Hammer แล้ว มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อจริงตามมา และส่งผลให้เกิดการกลับตัวของราคาจากขาลงเป็นขาขึ้น

Inverted Hammer มีหน้าตาเหมือนกับ Shooting Star ที่เกิดในระหว่างเทรนด์ขาขึ้น (Top) แต่ Inverted Hammer เกิดในเทรนด์ขาลง (Bottom)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.