Press "Enter" to skip to content

NZD/USD ทำ high ใหม่ของเดือน จากการอ่อนค่าของ USD

NZD/USD, H1 – จากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้คู่นี้ขยับขึ้นทำ high ใหม่ของเดือน ที่โซน 0.6270 ก่อนจะย่อกลับลงมาด้วยรูปแบบความต่อเนื่องของราคา Bullish Flag ที่ 0.6235 ทำให้เราอาจได้เห็นการทดสอบ high เดิม 0.6270 ถูกทดสอบอีกครั้งในฐานะแนวต้าน ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.6220 และ 0.6200 อย่างไรก็ตามต้องติดตามข่าวด้านล่างนี้

ข่าวสำหรับวันพฤหัสบดี

  • NZD – ดุลการค้า
  • NZD – การใช้จ่ายบัตรเครดิต
  • JPY – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ
  • EUR – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB
  • USD – ดัชนีภาคการผลิตเฟดฟิลาเดลเฟีย
  • USD – การใช้สิทธิ์สวัสดิการว่างงาน

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.