Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Price Actions”

แนวรับและแนวต้าน คืออะไร

แนวรับและแนวต้าน หรือ Support และ Resistance คือศัพท์สองคำที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะในกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดด้วย Price Action สำหรับแนวรับและแนวต้านคือระดับราคา (หรือโซนราคา)…

Doji ในกราฟแท่งเทียน คืออะไร

Doji คือลักษณะของแท่งเทียนที่มีระดับราคา open และ close อยู่ในระดับเดียวกัน (ฝั่งซื้อและขายไม่มีใครเหนือกว่า) ที่เทรดเดอร์ส่วนหนึ่งตีความว่า Doji คือสัญญาณของการกลับตัว แต่ในความเป็นจริงหลายๆ…

Bear Trap หรือกับดักหมี คืออะไร

Bear Trap หรือกับดักหมี คือรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่มักเกิดหลังจากการพักตัวของราคาในขาลง ด้วย Chart Patterns บางอย่าง จากนั้นจึงเกิดแท่ง Bearish…

Bull Trap หรือกับดักกระทิง คืออะไร

Bull Trap หรือกับดักกระทิง คือรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมราคาที่มักเกิดหลังจากการพักตัวของราคาในขาขึ้น ด้วย Chart Patterns ต่างๆ จากนั้นจึงเกิดแท่ง Bullish…

Inverted Hammer ในกราฟแท่งเทียน คืออะไร

Inverted Hammer หรือแท่งเทียนรูปค้อนกลับหัว คือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนแท่งเดียว (Single Candlestick Patterns) ที่เกิดระหว่างเทรนด์ขาลง แสดงถึงแนวโน้มที่ราคามีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish…

Hanging Man ในกราฟแท่งเทียน คืออะไร

Hanging Man คือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนแท่งเดียว (Single Candlestick Patterns) ที่เกิดระหว่างเทรนด์ขาขึ้น แสดงถึงแนวโน้มที่ราคามีโอกาสกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Reversal)…

Hammer ในกราฟแท่งเทียน คืออะไร

Hammer คือรูปแบบของ กราฟแท่งเทียน แท่งเดียว (Single Candlestick Patterns) ที่เกิดระหว่างเทรนด์ขาลง แสดงถึงแนวโน้มที่ราคามีโอกาสกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish…