Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “กราฟราคาทอง”

XAU/USD – กราฟราคาทอง 1 กันยายน 63

XAU/USD, H4 – กราฟราคาทองวันนี้อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในช่วงเช้า แต่ตลอดทั้งวันก็ทำได้แค่วนเวียนอยู่แถวราคา $1,990…