Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ดอลลาร์สหรัฐฯ”

GBP/USD ลดลงต่ำกว่า 1.2 อีกครั้ง ก่อนการประชุม ECB

GBP/USD, H1 – แนวโน้มระหว่างวันสำหรับคู่นี้เริ่มเอนเอียงไปทางขาลง เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger…

Mission News Theme by Compete Themes.