Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “bearish divergence”

XAU/USD แนวโน้มราคาทองคำสัปดาห์วันที่ 8 – 12 ส.ค.

XAU/USD, H4 – ถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญสำหรับทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ หรือปกป้องความมั่งคั่ง กับรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ…

XAU/USD ราคาทองคำวันนี้ มีสัญญาณ Divergence

XAU/USD, H1 – ราคาทองคำยังคงขยับสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ…

Divergence คืออะไร

Divergence คือสถานการณ์ที่กราฟราคาวิ่งคนละทิศทางขัดแย้ง กับอินดิเคเตอร์กลุ่ม Oscillator หรือโมเมนตั้มอินดิเคเตอร์อย่าง MACD,…

Mission News Theme by Compete Themes.