Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “EUR”

บทวิเคราะห์ค่าเงินยูโร – EURUSD 15 ก.ย. 63

จากการแข็งค่าของ USD ส่งผลให้คู่นี้ลงมาติดบริเวณแนวรับจิตวิทยา 1.1700 และเป็นไปได้ที่อาจเด้งขึ้นเลยหรืออาจยื้อกันอยู่บริเวณนี้อีกสักพัก อย่างไรก็ตามหากมองตามกรอบชาแนลแล้ว…

Mission News Theme by Compete Themes.