Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “WTI”

ราคาน้ำมัน ในวันประชุม OPEC+

ราคาน้ำมัน ผันผวนก่อนการประชุม OPEC+ ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะคงกำลังการผลิตเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ…

ราคาน้ำมัน ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ FED/FOMC คืนนี้

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ (USOil/WTI) เอนเอียงไปทางขาลงต่ำกว่าเส้น EMA200 ก่อนการประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed/FOMC…

Mission News Theme by Compete Themes.