Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “XAU/USD”

XAU/USD ราคาทองที่แนวรับสำคัญ ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อวันนี้

XAU/USD, H1 – การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการพักตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ…

Mission News Theme by Compete Themes.