Press "Enter" to skip to content

USD/CAD แนวโน้มลดลงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

USD/CAD, H1 – แนวโน้มระหว่างวันสำหรับคู่นี้มีโอกาสลงต่อจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA200 (แต่ยังคงตรึงเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band) MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และ RSI ยังไม่สามารถผ่านระดับ 50 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวรับวันนี้อยู่ที่ 1.2935, 1.2900 และแนวต้านอยู่ที่ 1.3010 และ 1.3050

ข่าววันนี้

  • USD – TIC Long-Term Purchases
  • USD – ใบอนุญาตก่อสร้าง
  • USD – การเริ่มต้นที่อยู่อาศัย

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.