Press "Enter" to skip to content

USD/CHF ธนาคารกลางสวิส (SNB) ขึ้นดอกเบี้ย 0.5%

USD/CHF, H1 – ธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 และหลังจากประกาศใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ที่ -0.75% มาตั้งแต่ปี 2015 โดย SNB ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น -0.25% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันเงินเฟ้อและให้สอดคล้องกับการขยับนโยบายของธนาคารกลางอื่นๆ เงินเฟ้อสวิสตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี ที่ 2.9% ต่อปี

การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ SNB ทำให้คู่ USD/CHF ลดลงราว -1.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคู่นี้มีโอกาสเด้งขึ้นในวันจันทร์จากแนวโน้ม Bullish Divergence ใน H1 มีแนวต้านถัดไปที่ 0.9800 และแนวรับที่ low เดิม ที่ 0.9630

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.