Press "Enter" to skip to content

USD/CHF แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเด้งที่เส้น MA200

USD/CHF, H4 – มุมมองกราฟสำหรับสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับฐานด้วยรูปแบบราคา Bullish Flag หลังจากเมื่อวานราคาสามารถเด้งขึ้นจากเส้น MA200 ซึ่งจะกลายเป็นแนวรับสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ ที่ 0.9725 ในขณะที่การขยับขึ้นต่อ จะมีแนวต้านที่ 0.9825 และ 0.9860

ข่าววันนี้

  • CHF – ดุลการค้า
  • USD – TIC Long-Term Purchases
  • USD – ใบอนุญาตก่อสร้าง
  • USD – การเริ่มต้นที่อยู่อาศัย

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.