Press "Enter" to skip to content

lnwFX

XAU/USD แนวโน้มราคาทองคำสัปดาห์วันที่ 8 – 12 ส.ค.

XAU/USD, H4 – ถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญสำหรับทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ หรือปกป้องความมั่งคั่ง กับรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ…